Osaka Gaigo Gakuin di Yamato Damashii XIV STBA YAPARI-ABA Bandung! #Day1

Konnichiwa!

Hari pertama nih! Yuukk ramaikan Yamato Damashii XIV di STBA Yapari Bandung!
Kami hadir disini lohh sampai besok! So, buat yang mau tanya2 silahkan langsung dataang yaaaa~